Voor wie?

Buitengewoon Onderwijs, opleidingsvorm 4: type 3 en type 9.

OV4 biedt onderwijs aan normaal begaafde jongeren met gedrags- en/of emotionele moeilijkheden die begeleid worden op basis van specifieke moeilijkheden en behoeften. Het doel is om hen te integreren in het gewone leef- en arbeidsmilieu.

Jongeren die een opleiding volgen in het BuSO-OV4 zijn normaal begaafde jongeren die wegens de ernst van hun gedrags- en emotionele moeilijkheden niet kunnen meedraaien in het gewone onderwijs. De hoofddoelstelling blijft integratie in het gewoon leef- en arbeidsmilieu.
Het beroeps-secundair onderwijs (BSO) is een praktijkgerichte onderwijsvorm waarin naast beperkte algemene vorming, vooral een specifiek beroep wordt aangeleerd. De focus van deze vorm van onderwijs ligt vooral in het voorbereiden van leerlingen bij het instromen op de arbeidsmarkt.

Er is keuze uit drie opleidingen:

  • afdeling hout (houtbewerking)
  • afdeling metaal (basismechanica, lassen-constructie)
  • afdeling organisatie en logistiek