KBO-Maasland

Jaren geleden werd er een eerste aanzet gegeven om voor het Vrij Buitengewoon Onderwijs in het Maasland één
Inrichtende Macht te installeren.

Vele vergaderingen later, was het zover: de diverse Inrichtende Machten van BuSO Onze Lieve Vrouw Ter Engelen, Bubao de Wikke, BuSO De Garve en BuSO Sint-Jansberg, waren het eens. KBO-Maasland was geboren. Op 25 april 2001 werd de nieuwe Inrichtende Macht geïnstalleerd.
Het is goed te weten dat iedere school haar identiteit behoudt. Het KBO wil in het hele Maasland door opvoeding, onderwijs, therapie, opleiding en begeleiding de ontwikkeling bevorderen en aan de toekomst meewerken van alle leerlingen met leer- of gedragsmoeilijkheden, lichte, matige of ernstige, en soms meervoudige ontwikkelingsproblemen. Daartoe hebben zich 4 bestaande scholen voor Buitengewoon Onderwijs gegroepeerd onder een nieuw schoolbestuur, zodat het onderwijs op elkaar kan worden afgestemd en eenzelfde dienstverlening kan verzekerd worden vanaf kleuterleeftijd tot volwassenheid.