2de jaar B-stroom

Het 2de jaar B-stroom is bedoeld om leerlingen, naast het verbreden van hun algemene vorming, te laten kennismaken met de verschillende beroepenvelden.

Eventuele nieuwe leerstof wordt op een individueel tempo aangeleerd aan onze leerlingen. De theoretische basisvorming is voor iedereen hetzelfde.
De leerling kan een keuze maken tussen volgende beroepenvelden:

  • STEM-technieken
  • Economie en Organisatie & Maatschappij en Welzijn