Opvoedingsproject

Van Bijzonder Onderwijs naar Buitengewoon Onderwijs.

BuSO SJM staat voor doordacht.

Het pedagogische concept dat we aanbieden is geen samenraapsel van allerlei methoden, visies of concepten. Samen met het leerkrachtenteam ontwikkelen we een eigen concept, dat tegemoet komt aan de individuele noden van elke leerling.

BuSO SJM staat voor degelijk.

Alle personeelsleden willen in deze school het beste van zichzelf geven om de leerlingen dat trapje hoger te brengen op de maatschappelijke ladder. Oog hebben voor de problemen die zich aandienen en daar adequaat op reageren om ze op te lossen, is en blijft onze grootste zorg. Dat gebeurt op de allereerste plaats door goed functionerende klassenraden en met de ondersteuning van onze eigen leerlingenbegeleiding, en waar het nodig is ook door professionele hulp van buitenaf.

BuSO SJM staat voor dragend.

Iedere dag opnieuw willen we onze leerlingen dragend begeleiden doorheen het dagelijkse leven. We willen de katholieke waarden concreet gestalte geven en uitdragen. Het maakt onze school anders dan andere scholen. We denken aan concrete initiatieven zoals gebedsvieringen, oog voor wederzijds respect en het openstaan voor elkaars mening.

BuSO SJM staat voor durvend.

Ook de grootste uitdagingen met onze leerlingen willen we niet uit de weg gaan. Zo werd er een aantal jaren geleden gestart met de B-stroom binnen OV4.