Opvoedingsproject

Van Bijzonder Onderwijs naar Buitengewoon Onderwijs.
In ons buitengewoon onderwijs streven we ernaar een inspirerende en doordachte leeromgeving te creëren, waarbij we vier essentiële pijlers hanteren om ons engagement te definiëren.

Doordacht: individuele aanpak en samenwerking
Wij geloven in een doordachte benadering van onderwijs, waarbij de individuele behoeften van elke leerling centraal staan. Door een gepersonaliseerde aanpak te hanteren, streven we ernaar het unieke potentieel van elke leerling te ontplooien. Deze doordachte aanpak wordt ondersteund door een nauwe samenwerking tussen leerkrachten, ouders en leerlingen, waarbij we samenwerken aan het creëren van een ondersteunende omgeving voor groei en ontwikkeling.

Degelijk: voorbereiden op de individuele arbeidsmarkt, kwalitatieve klassenraden, waarden en normen.
Wij zetten ons in voor degelijk onderwijs dat verder reikt dan de klaslokalen. Ons doel is om leerlingen voor te bereiden op een succesvolle integratie in de individuele arbeidsmarkt. Kwalitatieve klassenraden zijn de hoeksteen van ons evaluatiesysteem, waarbij we niet alleen academische vooruitgang meten, maar ook de ontwikkeling van waarden en normen die cruciaal zijn voor een evenwichtige en verantwoordelijke deelname aan de maatschappij.

Dragend: speciale opvoedings- en onderwijsbehoeften, regels en afspraken worden gedragen, interne en externe samenwerking.
Ons onderwijs is dragend en ondersteunend voor elke leerling met speciale opvoedings- en onderwijsbehoeften. We hechten waarde aan regels en afspraken die een veilige en respectvolle omgeving creëren. Deze regels en afspraken worden gedragen door de hele gemeenschap – leerlingen, leerkrachten en ouders. Daarnaast stimuleren we interne en externe samenwerking om een netwerk van steun te creëren en zo de beste omstandigheden te bieden voor de ontwikkeling van onze leerlingen.

Durvend: out of the box denkend, uitdagingen aangaan.
Wij omarmen een durvende benadering van onderwijs, waarbij we out-of-the-box denken aanmoedigen en uitdagingen zien als kansen voor groei. Ons streven naar innovatie en creativiteit helpt ons om steeds nieuwe manieren te ontdekken om de leerervaring te verrijken en de individuele groei van elke leerling te bevorderen. We moedigen leerlingen aan om hun eigen grenzen te verleggen en hun unieke bijdrage aan de wereld te ontdekken.

Met deze vier pijlers als leidraad vormen wij een gemeenschap die zich inzet voor het creëren van een inclusieve, stimulerende en vooruitstrevende omgeving waar elk individu de kans krijgt om te stralen en zijn of haar volledige potentieel te bereiken.