Engagement

Een engagementsverklaring kwam tot stand na overleg met onze schoolraad.

Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan.
Het inschrijven van uw kind in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking!

  • regelmatig oudercontact
  • regelmatige aanwezigheid van de leerling
  • samen inzetten op een actief spijbelbeleid
  • wederzijdse afspraken over vormen van individuele begeleiding
  • positief engagement tegenover de onderwijstaal