Ondersteuning

Om het voor onze leerlingen van OV3 makkelijker te maken, werken wij met een aantal ondersteunende maatregelen voor deze doelgroep.

 • kleine klasgroepen
 • wekelijkse klassenraden (vlotte bijsturing en opvolging van de leerling)
 • didactische en ondersteunende hulpmiddelen
 • individuele aanpassingen
 • werken op eigen niveau en tempo
 • mogelijkheid tot time-out
 • studiereizen en bedrijfsbezoeken op maat van de leerlingen
 • stages ter voorbereiding van het gewone arbeidsmilieu
 • paramedische hulp (logo, kine, leerlingbegeleiding)
 • extra ondersteuning in de klassen
 • samenwerking met ouders
 • samenwerking met gespecialiseerde externe partners
 • samenwerking met CLB