School-in-werking

Dit jaar organiseert onze school op 15 januari 2022 een open schooldag, gecombineerd met de rapportbespreking van periode 2.
School-in-werking biedt ouders een unieke kans om hun kind in actie te zien in het werkhuis, en ongedwongen een praatje te slaan met de aanwezige leerkrachten.

Doel:
School-in-werking is op de eerste plaats bedoeld als een contactdag tussen ouders en leerkrachten. Om zoveel mogelijk ouders de gelegenheid te geven school-in-werking te kunnen bezoeken wordt deze contactdag georganiseerd op een zaterdag.
Ook familieleden, sympathisanten en ouders van toekomstige leerlingen willen we graag begroeten.

Rapportbespreking:
De ouders bezoeken best eerst hun zoon/dochter in de werkplaats, waar ze kunnen spreken met de leraar(s) praktijk.
Daarna ontvangen de ouders in de klas van de klassenleraar het rapport van de tweede periode. Daar hebben ze ook de gelegenheid om met de overige leraars te praten.

Inschrijvingen:
Tijdens school-in-werking kunnen nieuwe leerlingen ingeschreven worden.