Opleidingsfase

In het tweede en derde jaar OV3 kiezen de leerlingen voor basis hout of basis metaal.

In de opleidingsfase, het 2de en 3de leerjaar OV3, volgen de leerlingen algemene vakken en praktijkvakken. De praktijkvakken zijn afgestemd op de keuze die de leerling heeft gemaakt.
In het 2de en 3de jaar krijgen de leerlingen 32 uren les per week, waarvan 18 uren praktijkles.