Inschrijven


Contactgegevens CLB (Centrum Leerlingenbegeleiding)


Capaciteitsbepaling voor het schooljaar 2021-2022 voor BuSO Sint-Jansberg, instellingsnummer 27904.

Per opleidingsvorm/  per type:
OV3: 130 leerlingen/ BA: 130, T3: 30, T9: 30
OV4: 110 leerlingen/ T3: 70, T9: 60
Volverklaring voor 1B OV4.