Inschrijven

Leerling van een Vlaamse school

Ouders melden aan bij onze school.
Leerlingenbegeleiding bevraagt bij het CLB of de leerling beschikt over een juist inschrijvingsverslag.
Indien een juist verslag, kan er tot inschrijving worden overgegaan en dit via een intakegesprek aan onze school.

Leerling van een Nederlandse school

Ouders en huidige school bezorgen volgende gegevens aan het CLB: het onderwijskundig rapport, een diagnose
gesteld door een multidisciplinair team en een vragenlijst die het CLB aan de huidige school bezorgt.
Het CLB bespreekt deze info en beslist welke onderwijsvorm geschikt is.
Vervolgens kan er tot inschrijving worden overgegaan en dit via een intakegesprek aan onze school.

Contactgegevens school

Contactgegevens CLB (Centrum Leerlingenbegeleiding)


Capaciteitsbepaling voor het schooljaar 2021-2022 voor BuSO Sint-Jansberg, instellingsnummer 27904.

Per opleidingsvorm/  per type:
OV3: 130 leerlingen/ BA: 130, T3: 30, T9: 30
OV4: 110 leerlingen/ T3: 70, T9: 60
Voorlopig geen volverklaringen