2de graad Arbeidsmarktfinaliteit

In het 3de en 4de jaar OV4 kiezen de leerlingen hun definitieve richting.

Arbeidsmarktfinaliteit Hout


Hout is een zeer praktische studierichting met weinig algemene vakken.

Je leert er meten, schaven en zagen. Je leert ook werken met machines uit de schrijnwerkerij en de meubelmakerij (schaaf- en freesmachines, cirkelzaag,…).
Onder begeleiding leer je basisconstructies van schrijn- en timmerwerk en eenvoudig klein meubilair voorbereiden, monteren en maken. Veel aandacht gaat naar het naleven van veiligheidsvoorschriften.
In het schoolatelier leer je verschillende houtsoorten en materialen kennen en gebruiken. Bovendien leer je de zelfgemaakte constructies evalueren en bijsturen wanneer nodig.

Arbeidsmarktfinaliteit Mechanica


Mechanica is een zeer praktische opleiding met weinig algemene vakken.

Basistechnieken als boren, zagen, draaien en slijpen worden ingeoefend. Vaardigheden die meer handigheid vereisen (lassen, snijbranden, solderen, plooien, plaatbewerking, sanitair) worden ook getraind. Bovendien leren de leerlingen al doende gereedschappen en machines kennen die vaak gebruikt worden in de metaalnijverheid. Ze leren ze ook gebruiken en onderhouden. Ook informeren, tekeningen van installaties lezen en zelf plannen op schaal tekenen behoort tot het pakket.

Arbeidsmarktfinaliteit Organisatie en Logistiek


In deze studierichting krijg je naast praktijkvakken nog behoorlijk wat algemene vakken. Je wordt immers voorbereid op het zelfstandig uitvoeren van eenvoudige kantoortaken.

Veel aandacht gaat naar het leren opstellen van commerciële documenten, handelsrekenen en het bijhouden van een eenvoudige boekhouding. Je leert vlot typen volgens de BIN-normen, werken met een tekstverwerker, computer, telefax, … Je leert administratieve opdrachten correct en nauwkeurig uitvoeren. Je hebt oog voor het toepassen van de huisstijl, het overzichtelijk en verzorgd presenteren van brieven en documenten. Ook kantoorinrichting, klasseren, de in- en uitgaande post beheren, … komen aan bod.
Je leert je mondeling en schriftelijk correct en vlot uiten in het Nederlands, Frans en Engels.