Bijzondere dagen 2022-2023

Begin van het schooljaar
Donderdag 1 september 2022

Rapportbespreking periode 1
donderdag 27 oktober 2022: OV3 en OV4

Vakanties
Herfstvakantie: van maandag 31.10.2022 t.e.m. zondag 06.11.2022
Kerstvakantie: van maandag 26.12.2022 t.e.m. zondag 08.01.2023
Krokusvakantie: van maandag 20.02.2023 t.e.m. zondag 26.02.2023
Paasvakantie: van maandag 03.04.2023 t.e.m. zondag 16.04.2023

Vrije dagen
Vrijdag 11 november 2022
Donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaartsdag)
Vrijdag 19 mei 2023 (brugdag)
Maandag 29 mei 2023 (Pinkstermaandag)

Extra vrije dagen
Woensdag 15 maart 2023
Vrijdag 28 april 2023
Woensdag 17 mei 2023
Pedagogische studiedag: vrijdag 7 oktober 2022 (leerlingen zijn lesvrij)
School-in-werking: zaterdag 14 januari 2023

Stages:
Vierde leerjaar OV3: maandag 13 maart 2023 t.e.m. vrijdag 31 maart 2023
Vijfde leerjaar OV3: maandag 17 april 2023 t.e.m. vrijdag 26 mei 2023
Vijfde leerjaar OV4: maandag 20 maart 2023 t.e.m. vrijdag 31 maart 2023
Zesde leerjaar OV4: maandag 14 november t.e.m. vrijdag 25 november 2022 en van maandag 13 maart 2023 t.e.m.
vrijdag 31 maart 2023

Rapportbespreking periode 3
donderdag 30 maart 2023: OV3 + OV4

Onthaal – en evaluatiedagen (leerlingen zijn op deze dagen lesvrij)
Vrijdag 23 december 2022: Evaluatiedag : leerlingen lesvrij
Maandag 26 juni 2023: Deliberaties
Dinsdag 27 juni 2023: Deliberaties
Dinsdag 27 juni 2023: Proclamatie leerlingen leerjaar 5 (OV3) + 6 (OV4) en ABO.
Woensdag 28 juni 2023: Oudercontacten van 9.00 uur tot 11.30 uur
Donderdag 29 juni 2023: Oudercontacten
Vrijdag 30 juni 2023: Personeelsvergadering