Geschiedenis

Van speeltuin tot onderwijs op maat.

In 1969 werd op Sint-Jansberg met Buitengewoon Onderwijs gestart. De “hogere” leerjaren uit de Fratersschool werden immers overgeheveld naar het Technisch Instituut. De doelstelling hiervoor was dat men de leerlingen gemakkelijker maar ook efficiënter handenarbeid kon aanleren. Schooljaar 1969-1970 werd een proefjaar.
Na rijp beraad werd definitief gekozen voor de speeltuin van Sint-Jansberg als vaste pleisterplaats voor het Buitengewoon onderwijs. De gebouwen van die speeltuin werden vliegensvlug omgebouwd tot klaslokalen en werkplaatsen. Langzaam kwam er uitbreiding en nieuwbouw.
Pas in 1999 werd het Buitengewoon Onderwijs een volwaardige school: prima verzorgde en goed ogende klaslokalen voltooiden het gehele schoolcomplex. Aan propere en vernieuwde werkplaatsen was in een vroegere fase reeds hard gewerkt.
Ook de leiding van de school wijzigde op geregelde tijdstippen: in 1980 werd de school administratief en pedagogisch onafhankelijk. Ook eigen directeurs dienden zich aan. Op 1 september 2001 werd de school volledig autonoom en maakte ze geen deel meer uit van het Technisch Instituut Sint-Jansberg. Onder het schoolbestuur van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Maasland staat het Buitengewoon Onderwijs van Sint-Jansberg sinds die dag volledig op eigen benen.
Sinds januari 2019 maakt Jos Huygh deel uit van de directie. Onze school telt momenteel 175 leerlingen en er werken een 75-tal personeelsleden.