Voor wie?

Buitengewoon Onderwijs, opleidingsvorm 3: type 3, type 9 en type basisaanbod.

OV3 biedt onderwijs aan moeilijke lerende jongeren die in het gewone arbeidscircuit terecht kunnen.

De volgende types kunnen bij ons terecht:

  • type 3 (gedrags- en of emotionele problemen)
  • type 9 (autisme)
  • type basisaanbod (leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en waarvoor er geen redelijke aanpassingen meer mogelijk zijn in het gewoon onderwijs)

Omwille van de specifieke noden van de leerlingen werken wij met een kleine klasgroep en werken de leerlingen ook zo veel mogelijk op hun eigen niveau en tempo. Op deze manier willen we de succeservaringen en de leerkansen van de leerlingen optimaliseren.
Het doel van OV3 is tewerkstelling binnen het reguliere arbeidsmilieu.

Algemeen overzicht schoolloopbaan

Binnen OV3 kunnen leerlingen kiezen voor 2 opleidingen, namelijk hoeklasser en werkplaatsschrijnwerker.
De opleiding op onze school duurt minimum 5 schooljaren om zo een kwalificatie te behalen en door te kunnen stromen naar het reguliere arbeidscircuit.
Na deze kwalificatie is er nog een optioneel jaar dat leerlingen kunnen volgen, dit is de ABO-opleiding. Tijdens deze opleiding zijn de leerlingen twee dagen per week op school en drie dagen op een stageplaats. Op deze manier wordt de overgang naar het werkveld mee begeleid.