3de graad Arbeidsmarktfinaliteit

In het 5de en 6de jaar OV4 bouwen de leerlingen verder op de hen aangeleerde technieken.

Arbeidsmarktfinaliteit Houtbewerking


Deze richting is vooral praktijkgericht en heeft weinig algemene vakken op het programma.

Ben jij iemand die graag creatief bezig is met hout? Werk je graag met machines? Heb je belangstelling voor binnen- en buitenschrijnwerk, trappen, dakconstructies, houtbouw en interieurelementen? Dan is houtbewerking de ideale richting voor jou! In de derde graad werk je met machines en leer je onder andere kasten, ramen, tafels en daken maken. In de technische vakken leer je ontwerpen, (computer)tekenen, constructiemethodes bepalen, werken met CNC-gestuurde machines… Tijdens de stage in het laatste jaar doe je nuttige ervaring op en maak je kennis met een echte werksituatie. Je maakt ook een geïntegreerde proef (GIP), die bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een praktische realisatie.

Na de opleiding houtbewerking heb je de mogelijkheid een zevende jaar (bv. Industriële Houtbewerking) te volgen en zo je diploma secundair onderwijs te behalen. Dit diploma bezorgt je meer kansen op de arbeidsmarkt. Je kan ook aan de slag gaan als (zelfstandig) schrijnwerker, meubelmaker, daktimmerman… Een goed vakman ziet men op de arbeidsmarkt graag komen!

Arbeidsmarktfinaliteit Lassen-Constructie


Deze praktijkgerichte opleiding leidt je op tot een volleerd lasser.

Je krijgt verschillende lastechnieken onder de knie. Je leert snijbranden, slijpen en polieren, plaatbewerkingsmachines bedienen en constructies monteren, hechten, lassen,…. Deze kennis en vaardigheden verwerf je voornamelijk al doende. Op je programma staan weinig algemene vakken.
Ook leer je technische tekeningen ontcijferen en begrijpen. Je leert materialen, gereedschappen en methodes van werken kennen en toepassen. Ook elektrische apparatuur correct gebruiken wordt je aangeleerd. Veiligheid staat hier centraal.
De basisbegrippen van elektriciteit worden verduidelijkt, je leert over de werking van pompen, compressoren van centrale verwarming en koelinstallaties, van perslucht- en hydraulische installaties en van verbrandingsmotoren.
Tijdens de stage in het laatste jaar doe je nuttige ervaring op en maak je kennis met een echte werksituatie. Je maakt ook een geïntegreerde proef (GIP), die bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een praktische realisatie.

Arbeidsmarktfinaliteit Onthaal, Organisatie en Sales


De studierichting onthaal, organisatie en sales is een praktische opleiding binnen de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en legt de nadruk op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal- en verkoopactiviteiten.

Tijdens deze opleiding verwerf je essentiële communicatieve en sociale vaardigheden om professioneel te kunnen omgaan met bezoekers en klanten. Daarnaast ligt de focus op het verwerven van digitale competenties, aangezien de goederen-, documenten- en informatiestroom sterk gedigitaliseerd zijn. Daarnaast wordt ook je praktische talenkennis in het Engels, Frans en Duits verder ontwikkeld.
In het leerplan voor Organisatie en logistiek spelen digitale vaardigheden een belangrijke rol: leerlingen gaan aan de slag met diverse kantoortoepassingen (zoals digitaal rekenblad, tekstverwerker en presentatiesoftware) en didactische software voor documentbeheer. Kortom, een waardevolle opleiding voor wie interesse heeft in de wereld van onthaal en verkoop!
Naast het aanleren van competenties in de klas, overbruggen we de kloof tussen school en arbeidsmarkt door verschillende stagemomenten aan te bieden. Bovendien organiseren we meerdere bedrijfsbezoeken per schooljaar, specifiek gericht op het ontwikkelen van vaardigheden met betrekking tot onthaal en verkoopactiviteiten. Zo krijgen leerlingen de kans om praktijkervaring op te doen en zich voor te bereiden op een professionele carrière in deze sectoren.