Ondersteuning

Om het voor onze leerlingen van OV4 makkelijker te maken, werken wij met een aantal ondersteunende maatregelen voor deze doelgroep.

  • kleine klasgroepen
  • wekelijkse klassenraden (vlotte bijsturing en opvolging van de leerling)
  • gespecialiseerde leer- en leerlingenbegeleiding
  • didactische en ondersteunende hulpmiddelen
  • time-out lokaal
  • samenwerking met gespecialiseerde externe partners
  • samenwerking met CLB
  • eten met de klasgroep in eigen lokaal (1ste graad)
  • evenwichtig straf- en beloningssysteem