School met een hart

Je hart klopt niet voor niets.

Adventsactie


Tijdens de advent wordt jaarlijks een actie georganiseerd. In deze periode van het jaar willen wij de aandacht van de jongeren vestigen op hun medemensen.

Onze adventsactie richt zich op het steunen van de Sint-Vincentiusbeweging, regio Maaseik. Het doel van de Sint-Vincentiusbeweging is hulp verlenen aan zwakkeren in alle omstandigheden, zodat elk mens een waardig bestaan kent. Als school proberen wij te helpen door het verzamelen van producten die nodig zijn voor de dagelijkse hygiëne of poetsmiddelen.

Meer weten over de Sint-Vincentiusbeweging?
Heppersteenweg 40, 3680 Maaseik
0032(0)89/57 25 41

Vastenactie


Wij steunen de Bremma Junior School in Kenia. Via dit project leren de leerlingen de leefomstandigheden van een kind in de Derde Wereld kennen.

In 2008 stichtte Lieske Dedroog uit Neeroeteren een private juniorschool in Utange, Kenia.
Het doel van deze school is onderwijs geven aan 220 kinderen. Maar elke leerling krijgt ook een uniform en er wordt gezorgd voor een warme maaltijd per schooldag.
Lieske gaat ieder jaar naar Kenia om de werking van de school te ondersteunen en zich te verzekeren dat alle middelen goed gebruikt worden.