Alternerende beroepsopleiding

ABO of alternerende beroepsopleiding is een extra, zesde jaar dat leerlingen bij ons kunnen volgen.

Tijdens dit jaar komen de leerlingen 2 dagen per week naar school en gaan zij 3 dagen werken op een zelfgekozen stagebedrijf. Leerlingen krijgen de kans om hun vaardigheden nog te vervolledigen en bij te werken. Het doel is dan ook een verdere professionalisering en een vlotte overgang naar het werkveld. De doorstroom richting tewerkstelling bedroeg afgelopen schooljaar 100%!
Tijdens de dagen op school volgen de leerlingen nog 12 uren praktijkles. De overige 2 lesuren worden afwisselend ingevuld door GASV (theorie) en LO (gym).

De “alternerende beroepsopleiding voor BuSO OV3” kadert binnen investeringsprioriteit 8.2 – Duurzame integratie op de arbeidsmarkt van jongeren, met name jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen. Daaronder begrepen jongeren die gevaar lopen sociaal buitengesloten te raken en jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen, inclusief door de tenuitvoerlegging van de jongerengarantie.
De alternerende beroepsopleiding (ABO) biedt BuSO OV3-leerlingen in de integratiefase, na hun initiële opleiding, een éénjarige opleiding in de vorm van alternerend leren en werken. 
In een kwaliteitsvolle en krachtige leeromgeving, de school en de werkplek, verwerft de jongere de vereiste competenties voor zijn vakmanschap.
De alternerende opleiding kenmerkt zich door een globaal en gezamenlijk ontwikkeld pedagogisch partnerschap tussen de school en het bedrijf die een complementaire opleiding ontwikkelen. De uitwerking ervan gebeurt in een geest van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opleiding van de jongere.
Het ESF financiert per Belgische jongere een motivatiepremie van €500 wanneer hij slaagt voor het ABO-project.