Alternerende beroepsopleiding

ABO of alternerende beroepsopleiding is een extra, zesde jaar dat leerlingen bij ons kunnen volgen.

De alternerende beroepsopleiding (ABO) biedt BuSO OV3-leerlingen in de integratiefase, na hun 5-jarige opleiding, een éénjarige opleiding in de vorm van alternerend leren en werken. 
Tijdens dit opleidingsjaar komen de leerlingen 2 dagen per week naar school en gaan zij 3 dagen werken in een stagebedrijf.
Het doel is een verdere professionalisering en een vlotte overgang naar het werkveld.

De “alternerende beroepsopleiding voor BuSO OV3” kadert binnen investeringsprioriteit  
(IP) 3 ‘levenslang leren’, specifieke doelstelling ‘inclusief onderwijs’.