voorstelling

school

  • Buitengewoon Onderwijs, opleidingsvorm 3: type basisaanbod, type 3 en type 9
  • Buitengewoon Onderwijs, opleidingsvorm 4: type 3 en type 9

Jongeren die een opleiding volgen in het BuSO-OV3 en OV4 zijn jongeren die op een geëigende manier opgeleid worden tot tewerkstelling in een gewoon arbeidsmilieu en kunnen leven in de gewone samenleving.

Lees meer...

Voor wie is BuSO Sint-Jansberg bestemd?

Het BuSO Sint-Jansberg is bestemd voor:

* OV3: moeilijk lerende jongeren die via bijzondere pedagogische en didactische aanpak in kleine klasgroepen worden opgeleid tot vaklui die in staat zijn in het gewoon arbeidscircuit te kunnen functioneren.

* OV4: normaal begaafde jongeren met gedrags- en/of emotionele moeilijkheden die begeleid worden op basis van specifieke moeilijkheden en behoeften. Bedoeling is te integreren in het gewone leef- en arbeidsmilieu.

Lees meer...

leerlingenbegeleiding

De cel leerlingenbegeleiding ondersteunt de klassenraad en heeft volgende taken:

Lees meer...

© 2017 by BuSO Sint-Jansberg