IVP

Feuersteins Instrumentele Verrijkingsprogramma (IVP) is in de eerste plaats een denktrainingsprogramma. Via het IVP leert iemand optimaler denken en leren, beter gebruik te maken van de informatie die de omgeving hen biedt. Door IVP leert iemand optimaal gebruik te maken van schoolse en niet-schoolse leersituaties.

Toch is IVP veel meer dan alleen denktraining:

  • Het corrigeert bepaalde gebrekkige functies zoals het onsystematisch verzamelen van informatie, gebrek aan vergelijkend gedrag en impulsiviteit.
  • Het leert woordenschat aan en vergroot deze.
  • Het is zelf motiverend, de ervaring van succes wanneer een bepaalde opdracht geslaagd is geeft de leerling een innerlijke drang om verder te gaan.
  • Het verwerft betere denkgewoonten en leert inzichtelijk handelen.
  • Het bevordert het actief op zoek gaan naar informatie in plaats van passief af te wachten en te reproduceren.
  • Het wekt interesse op in nieuwe dingen.

© 2017 by BuSO Sint-Jansberg