stages

De stage is verplicht voor alle leerlingen van 4 en 5. Zij moet plaats hebben in het gewone arbeidscircuit. Er wordt bewust naartoe gewerkt, en de stage is dermate belangrijk dat een stage die als onvoldoende wordt beoordeeld door het bedrijf, een reden is om niet voor het jaar te slagen.

De stageduur is als volgt vastgelegd:

  • Vierde leerjaar Hoeklasser:

maandag 12 maart 2018 t.e.m. vrijdag 30 maart 2018

  • Vijfde leerjaar Hoeklasser:

maandag 23 april 2018 t.e.m. vrijdag 1 juni 2018

  • Vierde leerjaar Werkplaatsschrijnwerker:

maandag 12 maart 2018 t.e.m. vrijdag 30 maart 2018

  • Vijfde leerjaar Werkplaatsschrijnwerker:

maandag 23 april 2018 t.e.m. vrijdag 1 juni 2018

© 2017 by BuSO Sint-Jansberg