GASV (Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming)

De lessen rekenen, taal, maatschappelijke vorming, enz. zijn vooral gericht op latere zelfstandigheid.

Dit wordt nog eens ondersteund door:

  • lessen verkeer

  • lessen computer

  • Leefsleutels: het aanleren van levenshoudingen

┬ę 2017 by BuSO Sint-Jansberg