1ste jaar A-stroom

Deze opleiding is bedoeld voor leerlingen die een getuigschrift van het lager onderwijs hebben behaald.

De OV4 A-richting is bedoeld voor leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs. Normaal begaafde leerlingen die omwille van een autismespectrumstoornis (Type 9- onderwijs) of emotionele en/of gedragsstoornissen (Type 3-onderwijs) nood hebben aan extra ondersteuning of begeleiding, krijgen hier hetzelfde programma als in het gewoon secundair onderwijs.
In kleine klasgroepen bieden we onderwijs met veel structuur en duidelijkheid. Er is veel aandacht voor positieve binding en iedere leerling wordt opgevolgd aan de hand van een individueel handelingsplan. Wij werken nauw samen met ouders, CLB en externe hulpverlening.
Aangezien de leerlingen dezelfde leerplannen volgen als het gewoon voltijds secundair onderwijs, kunnen zij ook dezelfde getuigschriften en diploma’s behalen als in het gewoon secundair onderwijs.
De leerling kan een keuze maken tussen volgende beroepenvelden:

  • STEM
  • Maatschappij en Welzijn & Economie en Organisatie