Voor wie?

Binnen OV3 kunnen leerlingen van 3 types zich inschrijven aan onze school.

De volgende types kunnen bij ons terecht:

  • type 3 (gedrags- en of emotionele problemen)
  • type 9 (autisme)
  • type basisaanbod (leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en waarvoor er geen redelijke aanpassingen meer mogelijk zijn in het gewoon onderwijs)

Omwille van de specifieke noden van de leerlingen werken wij met een kleine klasgroep en werken de leerlingen ook zo veel mogelijk op hun eigen niveau en tempo. Op deze manier willen we de succeservaringen en de leerkansen van de leerlingen optimaliseren.
Het doel van OV3 is tewerkstelling binnen het reguliere arbeidsmilieu als werkplaatsschrijnwerker of hoeklasser.

Algemeen overzicht schoolloopbaan

Binnen OV3 kunnen leerlingen kiezen voor 2 opleidingen, namelijk hoeklasser en werkplaatsschrijnwerker.

De opleiding op onze school duurt minimum 5 schooljaren. De leerlingen starten in het observatiejaar, hierin maken ze kennis met de twee opleidingen die wij aanbieden. Nadien gaan ze naar de opleidingsfase om binnen een specifieke opleiding te werken aan vaardigheden en kennis. Deze fase duurt minimum 2 schooljaren. Om af te ronden hebben we de kwalificatiefase. Hierin gaan leerlingen op stage, werken voor hun kwalificatieproef en bereiden ze zich verder voor op het werkmilieu. Deze fase duurt minimum 2 schooljaren. In totaal zijn er dus 5 leerjaren die leerlingen op onze school doorlopen om zo een kwalificatie te behalen en te kunnen doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit.

Na deze kwalificatie is er nog een optioneel jaar dat leerlingen kunnen volgen, dit is de ABO-opleiding. Tijdens deze opleiding zijn de leerlingen twee dagen per week op school en drie dagen op een stageplaats. Op deze manier wordt de overgang naar het werkveld mee begeleid.