Tentoonstelling

Op het einde van het schooljaar richt onze school een tentoonstellingsweekend in.
U bent van harte welkom op zaterdag 22 juni (13u-18u) en zondag 23 juni (10u-18u)!

Wij bedanken u voor uw bezoek aan onze tentoonstelling.
Wij toonden u graag wat er gedurende het schooljaar werd gepresteerd.