Ondersteuning

Hoe spelen wij in op de specifieke onderwijsnoden van de leerlingen?

 • kleine klasgroepen
 • wekelijkse klassenraden
 • individuele aanpassingen
 • extra herhaling
 • gebruik van stappenplannen
 • werken op eigen niveau en tempo
 • mogelijkheid tot time-out
 • studiereizen en bedrijfsbezoeken op maat van de leerlingen met voorbereiding en nabespreking
 • stages ter voorbereiding van het gewone arbeidsmilieu
 • paramedische hulp (logo, kine, leerlingbegeleiding)
 • extra ondersteuning in de klassen
 • samenwerking met ouders
 • gebruik maken van hulpmiddelen zoals hoofdtelefoon, schermen, …
 • bijscholing van leerkrachten en personeelsleden