Inschrijven

Contactgegevens school

Contactgegevens CLB (Centrum Leerlingenbegeleiding)

Capaciteitsbepaling voor het schooljaar 2020-2021 voor BuSO Sint-Jansberg, instellingsnummer 27904.

Per opleidingsvorm/  per type:
OV3: 130 leerlingen/ BA: 130, T3: 30, T9: 30
OV4: 100 leerlingen/ T3: 70, T9: 50