schoolreglement

Een vereenvoudigde en vlot begrijpbare versie van het schoolreglement, staat vooraan in de schoolagenda van onze leerlingen.
Wilt u, als ouder, echter de gehele tekst doornemen, dan kunt u hier het uitgebreide schoolreglement bekijken.

© 2017 by BuSO Sint-Jansberg