kinesitherapie

In kine werken we niet enkel resultaatgericht, maar het kind wordt van dieper uit benaderd. Er wordt een proces bekeken, vertrekkend vanuit het lichaam en de beweging van het kind.

Door middel van verschillende tests en observaties wordt nagegaan hoever het kind staat in dit proces. Naargelang het bereikte niveau wordt er verder gewerkt om een zo hoog mogelijk niveau van ontwikkeling te bereiken. Het individuele kind wordt hierbij benaderd vanuit zijn eigenheid.
Alle nieuwe leerlingen worden getest door middel van verschillende testbatterijen.
Tevens wordt informatie ingewonnen bij de theorieleerkracht, de praktijkleraar, en de leerkracht lichamelijke opvoeding.

Vanuit de testresultaten en de informatie van de leerkrachten wordt bekeken wie er in aanmerking komt voor kinesitherapie.

 

© 2017 by BuSO Sint-Jansberg