logopedie

De leerlingen met stem-, spraak- en taalproblemen kunnen terecht bij de logopediste.

Haar taak is tweeledig:

  • Opsporen plus onderzoeken van de moeilijkheden.
  • Behandelen van de stoornissen.

In de praktijk komt het hierop neer, dat elke nieuwe leerling een stem-, spraak-, taal-, lees- en schrijfonderzoek ondergaat.
De resultaten van dit onderzoek vindt men in de leerlingendossiers.
De leerlingen met ernstige moeilijkheden komen voor deze behandeling in aanmerking.

 

© 2017 by BuSO Sint-Jansberg