ondersteuning

Wij bieden volgende ondersteunende middelen:

  • kleine klasgroepen
  • wekelijkse klassenraden (onmiddellijke bijsturing van problemen in de opleiding)
  • studiereizen en bedrijfsbezoeken
  • paramedische en orthopedagogische hulp
  • CLB-BO (geven van gemotiveerde adviezen aan ouders)

© 2017 by BuSO Sint-Jansberg