Directieteam

Nieuwe directies in BuSO Sint-Jansberg Maaseik

De Raad van Bestuur van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Maasland (K.B.O.Maasland) heeft in haar zitting van 06 december 2018, het voorstel van de selectiecommissie tot aanstelling van een directiefunctie in BUSO Sint- Jansberg Maaseik bekrachtigd.

Dit houdt in dat vanaf 7 januari ’19 twee halftijdse directies in dienst treden.
Het betreft dhr. Jos Huygh halftijds werkzaam als coördinerend directeur in de scholengemeenschap “Katholiek Basisonderwijs Maasmechelen Noord”.

Dhr. Jos Huygh heeft als DUO-partner naast zich dhr. Gunter Haeldermans, halftijds fungerend als zakelijk directeur van de kleuterschool “De Beverburcht” en van de lagere school “De Boomgaard” beiden te Maaseik en halftijds leraar in de technische school St. Jansberg Maaseik.
Dhr. Jos Huygh neemt de opdracht van Pedagogisch Directeur op.

Dhr. Gunter Haeldermans gaat aan de slag als Zakelijk Directeur.

In opdracht van de heer Jos Huygh, de heer Gunter Haeldermans en de heer Lode de Geyter, voorzitter van het Schoolbestuur.

S. Kox – directeur a.i. / personeelsadministratie
 W. Brouwers – technisch adviseur coördinator
 S. Hendrix – technisch adviseur algemene vakken
 P. Peeters – technisch adviseur werkplaatsschrijnwerker
  F. Wijnen – technisch adviseur hoeklasser
 A. Ramaekers – leerlingbegeleiding