Bijzondere dagen

Begin van het schooljaar
vrijdag 1 september 2017

Rapportbespreking periode 1
dinsdag 24 oktober 2017: leerjaar 1, 2 en 3 (OV3 en OV4)
donderdag 26 oktober 2017: leerjaar 4, 5 en (OV3 en OV4)

Vakantieperiodes
Herfstvakantie: maandag 30 oktober 2017 t.e.m. zondag 5 november 2017
Kerstvakantie: maandag 25 december 2017 t.e.m. zondag 7 januari 2018
Krokusvakantie: maandag 12 februari 2018 t.e.m. zondag 18 februari 2018
Paasvakantie: maandag 2 april 2018 t.e.m. zondag 15 april 2018

Vrije dagen
Dinsdag 1 mei 2018 (Dag van de arbeid)
Donderdag 10 mei 2018 (Hemelvaartdag)
Vrijdag 11 mei 2018 (brugdag)
Maandag 21 mei 2018 (Pinkstermaandag)

Extra vrije dagen
Maandag 30 april 2018 (brugdag)
Woensdag  4 oktober 2017
Woensdag  9 mei 2018

Eetavond BuSO
vrijdag 9 maart 2018

VCA-examens
8 maart 2018

Pedagogische studiedagen
vrijdag 9 februari 2018

School-in-werking
zaterdag 13 januari 2018 (rapportbespreking periode 2)

Vlaamse houtproef
voor de leerlingen van leerjaar 5 WPS: 20 april 2018

Tentoonstelling
zaterdag 23 juni 2018 en zondag 24 juni 2018

Stages
Vierde leerjaar Hoeklasser: maandag 12 maart 2018 t.e.m. vrijdag 30 maart 2018
Vijfde leerjaar Hoeklasser: maandag 23 april 2018 t.e.m. vrijdag 1 juni 2018
Vierde leerjaar Werkplaatsschrijnwerker: maandag 12 maart 2018 t.e.m. vrijdag 30 maart 2018
Vijfde leerjaar Werkplaatsschrijnwerker: maandag 23 april 2018 t.e.m. vrijdag 1 juni 2018

Rapportbespreking periode 3
dinsdag 27 maart 2018: voor leerjaar 5 (OV3) en leerjaar 4 en 5 (OV4)
donderdag 29 maart 2018: voor leerjaar 1, 2 en 3 (OV3 en OV4)
dinsdag 24 april 2018: voor leerjaar 4 (OV3)

Kwalificatieproeven 5de jaars en eventueel leerlingen van ABO
dinsdag 19 juni 2018

Sportdag
voor de leerlingen van leerjaar 1, 2, 3 en 4 OV3: dinsdag 19 juni 2018

Laatste lesdag
Woensdag 20 juni 2018

Onthaal – en evaluatiedagen (leerlingen zijn op deze dagen lesvrij)
Vrijdag 22 december 2017: kernklassenraden voorbereiding rapportbespreking 2
Donderdag 21 juni 2018: deliberaties
Vrijdag 22 juni 2018: deliberaties
Maandag 25 juni 2018: deliberaties
Dinsdag 26 juni 2018: evaluaties van de projectdagen en om 15.00 uitreiking van de getuigschriften en de attesten van de leerlingen van leerjaar 5 en ABO
Woensdag 27 juni 2018: oudercontacten van 9.00 uur tot 11.30 uur voor leerjaar 3 en 4
Donderdag 28 juni 2018: oudercontacten voor de leerjaren 1 van 9.00 uur tot 11.30 uur en voor de leerlingen van OV4 van 13.00 uur tot 15.30 uur
Vrijdag 29 juni 2018: oudercontacten voor leerjaar 2 van 9.00 uur tot 11.30 uur